Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitetsredovisning

Kommun och enhetsunderundersökningen

Nu är årets resultatet från Kommun- och enhetsundersökningen publicerad på socialstyrelsens hemsida. Undersökningen berör frågor som är besvarade på övergripande nivå och enhetsnivå gällande äldreomsorgen, hemtjänsten och särskilt boende. Här kan du se jämförelser mellan kommuner och enheter samt förändringar från senaste undersökningen. Läs mer om undersökningen under länkar på denna sida.

Äldreguiden

I Äldreguiden (se länk till höger) kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under länkar här på sidan kan du ta del av en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

I rapporten jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.
Jämförelserna bygger på enkätundersökningar och statistik från till exempel Svenska Palliativregistret, Riks-Stroke, Senior Alert, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Registret över kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen samt Kommun och landstingsdatabasen.
Syftet med rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna. Läs hela jämförelsen under dokumentet till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-22

Relaterad information

Kontakt

Anna Sundström
Tf. Vård- och omsorgschef
Telefon: 0506-360 76
E-post: Anna Sundström

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
Vår kvalitet jämfört med andra kommuner
PDF
Öppna jämförelser 2014PDF
Kvalitetsberättelse 2013PDF

Länkar

Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommun och enhetsundersökningen 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun