Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökresultat

Din sökning Enskilt vatten och avlopp gav 42 träffar

 1. Granskningsutlåtande Dnr KS 2014/512 Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42, Hova, Gullspångs kommun Granskningsutlåtande Inledning Utlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen av planen

  Senast ändrad: 2016-04-04 14.22 • Storlek: 234.9 kB

 2. Information till fastighetsägare ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Foto Eva Rehnberg Till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Sida: 2 (12) INNEHÅLL ANSÖKAN 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP 3 INNAN EN ANSÖKAN LÄMNAS IN 3 ATT ANSÖKA 3

  Senast ändrad: 2017-01-18 15.52 • Storlek: 501 kB

 3. ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING FÖR BJÖRNEMOSSEN 3:54 OCH DEL AV BJÖRNEMOSSEN 3:42. Hova tätort Gullspångs kommun Handlingar Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2015-08-10, Sweco

  Senast ändrad: 2016-04-04 14.21 • Storlek: 447.1 kB

 4. Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Mariestad, Töreboda och Gullspång Verksamhet teknik, VA 2017-11-28 Datum: 2017-11-28 Förord I Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner (MTG) finns 15 kommunala

  Senast ändrad: 2018-04-17 10.53 • Storlek: 271.9 kB

 5. Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Mariestad, Töreboda och Gullspång Verksamhet teknik, VA 2017-11-28 Datum: 2017-11-28 Förord I Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner (MTG) finns 15 kommunala

  Senast ändrad: 2017-12-06 09.08 • Storlek: 271.9 kB

 6. GULLSPÅNGS KOMMUN Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 80 Torggatan 19 0506-360 00 vx 0506-362 81 548 22 HOVA Detaljplan för del av HULAN 3:5 m.fl. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2009, reviderad i oktober 2011

  Senast ändrad: 2012-05-21 15.51 • Storlek: 2.2 MB

 7. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-05-21 Sida 1 Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad Tisdagen den 21 maj 2019 kl 13.00 – 15.00

  Senast ändrad: 2019-05-23 16.28 • Storlek: 296.7 kB

 8. 52 7 Vision 2020 7.1 Strandskydd Bakgrund Möjligheten att genom särskilda bestämmelser reglera stränd ernas användning infördes år 1950, men det var först 1975 som ett generellt strandskydd infördes. Den- na lagstiftning avsåg endast att trygga

  Senast ändrad: 2014-11-10 09.21 • Storlek: 7.7 MB

 9. 52 7 Vision 2020 7.1 Strandskydd Bakgrund Möjligheten att genom särskilda bestämmelser reglera stränd ernas användning infördes år 1950, men det var först 1975 som ett generellt strandskydd infördes. Den- na lagstiftning avsåg endast att trygga

  Senast ändrad: 2011-04-18 12.06 • Storlek: 7.7 MB

 10. Miljömål- sammanställning 2012 Mariestad, Töreboda och Gullspång Innehållsförteckning Inledning 5 Miljömål i Mariestad, Töreboda och Gullspång 5 Dokument 5 Miljömålsindelning 6 Fortsatt miljömålsarbete 6 1 Begränsad klimatpåverkan 7 Regionala delmål

  Senast ändrad: 2012-10-05 13.26 • Storlek: 516.8 kB