Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökresultat

Din sökning Enskilt vatten och avlopp gav 38 träffar

 1. Granskningsutlåtande Dnr KS 2014/512 Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42, Hova, Gullspångs kommun Granskningsutlåtande Inledning Utlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen av planen

  Senast ändrad: 2016-04-04 14.22 • Storlek: 234.9 kB

 2. Information till fastighetsägare ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Foto Eva Rehnberg Till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Sida: 2 (12) INNEHÅLL ANSÖKAN 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP 3 INNAN EN ANSÖKAN LÄMNAS IN 3 ATT ANSÖKA 3

  Senast ändrad: 2017-01-18 15.52 • Storlek: 501 kB

 3. ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING FÖR BJÖRNEMOSSEN 3:54 OCH DEL AV BJÖRNEMOSSEN 3:42. Hova tätort Gullspångs kommun Handlingar Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2015-08-10, Sweco

  Senast ändrad: 2016-04-04 14.21 • Storlek: 447.1 kB

 4. Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Mariestad, Töreboda och Gullspång Verksamhet teknik, VA 2017-11-28 Datum: 2017-11-28 Förord I Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner (MTG) finns 15 kommunala

  Senast ändrad: 2018-04-17 10.53 • Storlek: 271.9 kB

 5. Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Mariestad, Töreboda och Gullspång Verksamhet teknik, VA 2017-11-28 Datum: 2017-11-28 Förord I Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner (MTG) finns 15 kommunala

  Senast ändrad: 2017-12-06 09.08 • Storlek: 271.9 kB

 6. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-05-21 Sida 1 Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad Tisdagen den 21 maj 2019 kl 13.00 – 15.00

  Senast ändrad: 2019-05-23 16.28 • Storlek: 296.7 kB

 7. 52 7 Vision 2020 7.1 Strandskydd Bakgrund Möjligheten att genom särskilda bestämmelser reglera stränd ernas användning infördes år 1950, men det var först 1975 som ett generellt strandskydd infördes. Den- na lagstiftning avsåg endast att trygga

  Senast ändrad: 2014-11-10 09.21 • Storlek: 7.7 MB

 8. Miljömål- sammanställning 2012 Mariestad, Töreboda och Gullspång Innehållsförteckning Inledning 5 Miljömål i Mariestad, Töreboda och Gullspång 5 Dokument 5 Miljömålsindelning 6 Fortsatt miljömålsarbete 6 1 Begränsad klimatpåverkan 7 Regionala delmål

  Senast ändrad: 2012-10-05 13.26 • Storlek: 516.8 kB

 9. Miljömålsuppfyllelse 2010 Mariestad, Töreboda och Gullspång Innehållsförteckning Inledning 5 Bedömning av miljömålsuppfyllelsen 5 Förklaring av symboler 5 Miljömålsindelning 6 Dokument 6 Fortsatt miljömålsarbete 6 1 Begränsad klimatpåverkan 7

  Senast ändrad: 2012-10-05 13.28 • Storlek: 802 kB

 10. Dokument med miljömål Mariestad, Töreboda och Gullspång 2013 Mars 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Dokumentöversikt 4 Gemensamma miljömål i Mariestad, Töreboda och Gullspång 7 Energi- och klimatplan 7 Energieffektiviseringsstrategi - Ett skönt

  Senast ändrad: 2013-03-19 08.30 • Storlek: 549.2 kB