Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vattenkraften

Gullspångs kraftverk

Gullspångs kraftverk tillhör en av Fortums äldsta anläggningar. Kraftverket byggdes för att producera el till bland andra Lidköpings Mekaniska Verkstad, där företagets grundare John Hedin var VD. Byggnationen påbörjades 1906 och två år senare stod det klart för invigning.

Det största Kraftverket i början på 1900-talet

År 1906 påbörjades byggnationen av kraftverket i Gullspångsälven. Två år senare invigdes kraft-verket, som då var det största i Sverige med en effekt av 20 MW. I början av 70-talet skedde en omfattande utbyggnad av kraftverket till en effekt av 40 MW.

Den nya kraftstationen utnyttjas som en toppeffektstation. Det innebär att körning i huvudsak sker - ofta med full effekt - under vardagar och dagtid. Under andra tider måste 6 m3/s släppas genom stationen enligt vattendomstolens beslut. Turbinregleringen moderniserades 1994 för att få bättre optimering och säkrare drift.

I kraftverket finns även en rörturbin på 1,1 MW och 6 m3/s, som enligt vattendom skall tillse att minimivattenföringen i älven upprätthålls vid stopp av huvudaggregatet. Gullspångs kraftverk har Skagern som regleringsmagasin och där kan skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå vara maximalt 3 m enligt vatten-domen från 1926.

Inne i Kraftstationen

Inne i kraftverket

Startår 1906
Fallhöjd 21 m
Normalårsproduktion 97,8 GWh
Effekt 40 MW
Andel Fortum 100

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-01

Relaterad information

Kontakt
Robert Skogh
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 41
E-post: Miljö och bygg

Håkan Magnusson
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: Miljö och bygg

Anders Stagen
Naturvårdsförvaltare
Telefon: 031-60 50 00

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan