Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gullspångsälven

Gullspångsälven är efter Klarälven det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet är 50 kvadratmil. Medelvattenföringen vid mynningen är 60 m³/sekund.

Gullspångsälven är reglerad vid utloppet från Skagern. Vattnet från kraftverket leds till viss del ut via en konstgjord kanal till Kolstrandsviken, dels via den naturliga älvfåran och Åråsforsarna. Dessa forsar nära älvens mynning utgör numera de enda naturliga lekplatserna för Gullspångslax och Gullspångsöring. Innan Gullspångsälvens byggdes ut hade laxen även lekområden längre upp i älven.​

Kartbild över avrinningsområdet

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11

Relaterad information

Kontakt

Robert Skogh
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 41
E-post: Miljö och bygg

Håkan Magnusson
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: Miljö och bygg

Anders Stagen
Naturvårdsförvaltare
Telefon: 031-60 50 00

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden