Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden samt för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är medlemmar av Vänerns Vattenvårdsförbund, Norra Vätterns tillrinningsområdes recipientkontroll, Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund vilka utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka ombesörjer mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar i egen regi sker också, bland annat recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns under rubriken Energi.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-03

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Miljöläget 2019PDF
Luftmätningsrapport 2018
PDF
Bakgrundsstrålning 2018PDF

Länkar

Luft i Väst
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vänerns Vattenvårdsförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidans Vattenförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster