Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyn

Man med förstoringsglas Foto: Most photos

Miljö och bygg har tillsynsansvaret över hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • kontrollera efterlevnaden av gällande regler
  • beivra överträdelser
  • pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna
  • informera medborgarna om vad som gäller för avfallshanteringen i samarbete med renhållningsorganisationerna.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-25

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Anmälan om kompostering av hushållsavfall eller ansökan om årshämtningPDF

Anmälan om att installera förmultningstoalett och ansökan om att kompostera latrinPDF

Begäran om tömning av eget avloppsslamPDF