Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hushållsavfall

Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna producentansvarsavfallet i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

Till hushållsavfall räknas också grovavfall, sånt som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i de gröna kärlet, exempelvis gamla möbler, cyklar och liknande. Detta kan du lämna gratis på Odenslunds återvinningscentral som ligger mellan Gullspång och Hova.

På Odenslunds återvinningscentral kan du som renhållningsabonnent lämna dessa avfallsslag gratis

  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall
  • Avfall som omfattas av producentansvar

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-17

Relaterad information

Kontakt

AÖS kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS kundtjänst
Abonnemang- och fakturaärenden
För blanketter se AÖS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Sopsorteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun