Kulturpriser

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har tilldelat följande personer kulturpriser för goda gärningar under år 2020

Välförtjänta priser har delats ut till:

Årets Ungdomsaktivitet Isabel von Krusenstierna

Årets Kulturhistoria Bengt Johansson

Årets Kulturpris Kristina Eriksson

Årets Kulturturism Mona-Lisa Williamsson och Gunilla Palmquist

Sidan senast uppdaterad: