Bengtsdotterstipendiet 2021

Gullspångs kommuns Bengtsdotterstipendiet -för unga skrivare, är avsedda för att stödja och uppmuntra barn och unga till eget skrivande. Oberoende om det gäller dikter, romaner, manus, låttexter, bloggar eller dagbokstexter. Ansökan är öppen fram till den 25 april

Bengtsdotterstipendiet vänder sig till personer mellan 13-20 år bosatta i Gullspångs kommun. Riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida, Riktlinjer Bengtsdotterstipendiet. Följande stipendier förekommer:

1) Stipendium á 2000 kronor för skrivare 13-15 år
2) Stipendium á 3000 kronor för skrivare 16-20 år

Till ansökan bifogas en text i eget valt format och längd. Ange namn, telefonnummer och personnummer och skicka till:

Gullspångs kommun
Box80
548 22 Hova

Märk kuvertet "Bengtsdotterstipendiet"

Alternativt skicka till Ewa-Lena Johansson: ewa-lena.johansson@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: