Kommunala idrottshallar öppnar för föreningars ungdomsverksamhet

Kommuns kommunala idrottshallar är nu öppnade för ungdomsaktiviteter.

Vårdnadshavare och andra medföljare får inte följa med in i idrottshallen. Man får heller inte använda omkädningsrum och duschar.

Sidan senast uppdaterad: