Ekonomiskt stöd till evenemang och aktiviteter för fysisk aktivitet och rörelse

Med anledning av covid-19 ger Folkhälsorådet Gullspång lokala föreningar möjlighet att ansöka om medel för att anordna evenemang och aktiviteter med fokus fysisk aktivitet och rörelse.

Exempel kan vara lokalkostnad, inköp av utrustning/material eller inköp av priser att lotta ut bland deltagare. Totalt har folkhälsorådet avsatt 20 000 kronor.

Kriterier för utbetalning av medel:

  • Föreningen ska vara verksam i Gullspångs kommun och evenemanget/aktiviteten ska genomföras i Gullspångs kommun
  • Evenemanget/aktiviteten ska vara kostnadsfritt och öppet för alla
  • Evenemanget/aktiviteten ska genomföras år 2020
  • Evenemanget/aktiviteten anpassas och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för minskad smittspridning av covid-19
  • Föreningen ska skicka en skriftlig redovisning av evenemanget/aktiviteten till folkhälsostrategen senast 2021-01-31

Såhär ansöker du

Skicka ett mail till linnea.wiljen@gullspang.se med följande:

  • Föreningens namn
  • Kontaktperson, email-adress, telefonnummer
  • Belopp föreningen ansöker om
  • Beskrivning av evenemang/aktivitet och hur pengarna skulle användas

Sista ansökningsdag 22 november 2020.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd. Folkhälsorådet ska initiera, utveckla och samordna resurser för att främja en god hälsa för kommunens invånare.
Folkhälsorådets budget samfinansieras av de två parterna. Kommunen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 15 kronor per invånare vardera till den årliga budgeten.

För mer information kontakta: Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg
E-post: Linnea Wiljén
Telefon: 0506-361 95