Nu planeras kyrkans invigning

Södra Råda gamla kyrka

Fotograf: Mimmi Göllas

Kyrkans rekonstruktion på den gamla kyrkplatsen i Södra Råda närmar sig färdigställandet. Tidplanen är att bygget avslutas under sommaren 2021. Under onsdagen så anordnade Insamlingsstiftelsen, Södra Råda akademin och Gullspångs kommun ett möte där bland annat invigningen planerades.

-Det var jättebra uppslutning, säger en nöjd Agatha Lahaise, turismansvarig i Gullspångs kommun. Mötets syfte var att samla idéer kring invigningen och att fånga upp intresse för samverkan inför detta. Det är flera lokala aktörer såsom Lena Höglund och Lars-Erik Jern som driver boendeanläggningen Kronkärr och som representerar även leden Skagern Runt som säger sig vara positiva till att medverka. Bra inspel kom även från mer långväga deltagare från Turistrådet Västsverige, Västergötlands museum och Värmlands museum. -Jättekul att de tackade ja till inbjudan och visade ett så stort intresse för kyrkan och Södra Råda som resedestination.

Utveckla besöksmålet i samverkan

Museerna ser att samverkan kring invigning och utveckling av museikyrkan på längre sikt kan ha positiva effekter från båda håll. Västergötlands museichef, Luitgard Löw, ser till exempel möjligheter att stötta med utformning av informationsskyltar och att samverka i form av vandringsutställningar. Från Turistrådet Västsverige var projektledaren Gunilla Davidsson närvarande för att lyssna in om och hur hon och hennes kollegor kan stötta byns besöksmålsutvecklingsprocess.

Invigning planeras till sommaren 2022

Förslaget är att det blir flera invigningsmoment med olika aktiviteter med målet att den publika invigningen sker försommaren 2022. Flera bra idéer till aktiviteter och framtida samverkan har kommit upp under mötets gång. Några lämpar sig bra för invigningen och andra kan utvecklas mer långsiktigt. -Rom byggdes inte på en dag, säger Agatha med ett leende men mötet bådar gott för framtida samverkan och arrangörerna är nöjda.

Här finns mer information om rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka

Sidan senast uppdaterad: