Hälsans stig

Skyltning av hälsans stig

Att främja fysisk aktivitet hos befolkningen är ett av folkhälsorådets uppsatta mål. I höstas beslutade rådet att anlägga två Hälsans stig, en i Hova och en i Gullspång. I slutet av veckan är stigarna uppskyltade och klara.

De två sträckorna är 3,5 (Hova) respektive 3,3 (Gullspång) km långa och går genom tätbebyggt område med belysning och snöröjning vintertid. Motionsslingorna ska kunna nyttjas av såväl den som använder rullator, promenerar med barnvagn eller vill jogga runt. Du kan välja att gå åt vilket håll du vill och du kan också svänga av när du vill.

Tydliga kartor har tagits fram över sträckorna på respektive ort och informationsskyltar finns i Riddarparken och i Dressinparken. På kartorna visas ett antal platser/byggnader som man passerar eller finns i närheten, exempelvis tornerplatsen i Hova och laxtrappan i Gullspång. På kartorna lyfts också flera andra möjligheter till motion, exempelvis elljusspår, bollplaner samt Kulogymmet i Gullspång. Den som önskar papperskarta över stigarna kommer kunna hämta dessa i foajén på kommunledningskontoret i Hova samt på Amnegården i Gullspång, annars finns kartorna att hitta på kommunens hemsida.

Karta över hälsans stig i Gullspång Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta över hälsans stid i Hova Pdf, 912.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete

Förhoppningen är att kommuninvånarna ska nyttja Hälsans stig som ett sätt att uppnå rekommendationen 30 minuter fysisk aktivitet per dag och på så sätt minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och vissa typer av cancer.
Hälsans stig är ett välkänt koncept som ägs av Riksförbundet HjärtLung och lokalföreningen HjärtLung Norra Skaraborg har varit en samverkanspart i arbetet.
Att tillsammans arrangera någon form av invigning av stigarna var tanken, men på grund av rådande situation är någon invigning inte möjlig.

Lokalföreningen HjärtLung Norra Skaraborgs ordförande Marianne Kjellquist hälsar att styrelsens ambition är att hålla någon form av aktivitet vid stigarna så snart det är möjligt och hoppas då att såväl befintliga som eventuellt nya medlemmar ska komma.

Folkhälsorådet hoppas nu att många på egen hand inviger stigarna och ser detta som en god väg att vara fysiskt aktiv under rådande pandemi.

Mer information om konceptet hälsans stig:https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/halsans-stig/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: