Beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna för arrangörsstöd på grund av Corona pandemin

Gullspångs kommun beslutar att tillfälligt ändra riktlinjerna för arrangörsstöd enligt nedan för de föreningar i kommunen som så begär på grund av Corona pandemin.

Med anledning av att coronapandemin medför ett besvärligt läge för föreningslivet i Gullspång kommun rekommenderas att de föreningar som redan fått bidrag utbetalt för evenemang som de tvingats ställa in på grund av ändrade regler kring allmänna sammankomster kan behålla den del av bidraget som kan härledas till extra kostnader som ej har gått att avboka. Det kan vara exempelvis ej avbokningsbara artister eller skådespelare. Kostnaden ska styrkas med kvitto och enbart den del av bidraget som kan styrkas med kvitto får behållas.

De arrangörsstöd som redan är utbetalda men där evenemanget ställts in på grund av ändrade regler kring allmänna sammankomster kan behållas om evenemanget hålls innan året är slut, om evenemanget inte kan genomföras alls under 2020 ska bidraget återbetalas i sin helhet.

I övrigt så gäller de redan antagna riktlinjerna för arrangörsstöd.

Sidan senast uppdaterad: