Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nya inslag i Badängsparken

Badängsparken i Otterbäcken i Gullspångs kommun

Under våren 2019 har Gullspångs kommun beslutat inrätta nya inslag i Badängsparken i Otterbäcken. Det görs i samband med att skötseln av området ses över. De nya inslagen i parken kommer bli en grillplats vid piren samt en inramning av parkeringsplatsen och parkentrén vid rökeriet i form av ett staket med grind i lantlig stil.

Önskemål om en grillplats i Badängsparken har framförts till kommunen vid flertal tillfällen, då grillning i parken på engångsgrillar sker redan idag. En anrättad grillplats minskar risken för skador och bränder samt ger besökare i parken anledning till att stanna lite längre och njuta av utsikten över Vänern.

Syftet med staketet vid rökeriet är att markera parkområdet, skapa flera rum, avgränsa lekplatsen från parkeringen och förhindra fordonstrafik i parken. Problem med fordon i parken riskerar att förstöra grönytor och skada piren som nyligen rustats upp.

I arbetet med skötselöversynen och de nya inslagen i parken ligger fokus på att se till att parkens utformning och innehåll är anpassat efter de resurser som finns tillgängliga för skötsel inom kommunen. På så vis vill vi se till att grönytor och byggnader i parken kan underhållas på ett tillfredställande sätt.

De nya inslagen planeras finnas på plats innan sommaren 2019.
Länk till illustrationPDF

Du som invånare har möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor om de nya planerade inslagen i Badängsparken fram till den 20 februari 2019.
För frågor och synpunkter kontakta:
Lena Norrström, samhällsplanerare
E-post: Lena Norrström
Telefon: 0506-362 79

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-09

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan