Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?

Kammarkollegiet informerar om ett nytt bidrag för säkerhetshöjande åtgärder som riktar sig till föreningar och organisationer i civilsamhället. Bidragsförordningen infördes den 1 oktober 2018 och det är Kammarkollegiet som har fått uppdraget att ansvara för att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget.

Statsbidraget kan beviljas om en organisations verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Förutom statsstödsberättigade trossamfund kan även ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättningen att vissa angivna villkor i bidragsförordningen är uppfyllda.

Mer information om bidragets allmänna villkor och hur man ansöker finns på: Kammarkollegietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
Telefon: 054-22 12 00