Badplatsen vid Narven rustas upp för besökare

Kommunen har slutit ett nytt skötselavtal för området kring Narvens badplats med Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk förening. Inför den första badsäsongen med det nya skötselavtalet satsar Gullspångs kommun även extra på en inledande uppfräschning av badplatsen.

Badplatsen vid sjön Narven i Gårdsjö har varit helt utan underhåll sedan 2013, då Narven avskrevs som kommunal badplats på grund av det stora problemet med kanadagäss.Trots detta har helt ideella krafter i bygden sett till att gräset närmast badstranden har klippts under åren. Nu är badplatsen i sin helhet i behov av upprustning och röjning. I januari i år beslutade därför kommunstyrelsen att gå på ett förslag från föreningen Högsåsen-Narven i Tiveden, som även sköter Högsåsens naturreservat i nära anslutning till badplatsen. Föreningen vill lyfta badplatsen som en del av upplevelsen kring naturreservatet och kommunen vill nu stötta satsningen för att återigen göra den natursköna skogsbadplatsen tillgänglig för kommuninvånare och besökare. Avtalet med föreningen gäller inledningsvis i ett år för att sedan utvärderas för förlängning.

Sidan senast uppdaterad: