Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur

I Gullspångs kommun finns många viktiga kulturaktörer, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer som jobbar för att berika kulturlivet. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet värnar om vårt kulturarv och är med och skapar framtidens kultur.

Kulturpriser

Varje år utser Gullspångs kommun mottagare av de årliga kulturpriserna. Allmänheten kan skicka in nomineringar till Kommunledningskontoret i Hova under en bestämd period som kommer att kungöras under nyheter på hemsidan samt i lokalpress. Beslut om tilldelning sker av barn-, utbildning och kulturnämnden. Under dokument här på sidan kan du läsa mer om de olika kategorier av kulturpris som finns.

Kulturråd

Kulturrådet ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommunens kulturverksamheter, kulturföreningar, organisationer och studieförbund. Det ska vara ett rådgivande organ till kommunens Barn-, utbildning och kulturnämnd. Vidare är syftet att samordna och utveckla det kulturella utbudet för ett rikare kulturliv för kommunens invånare.

Bengtsdotterstipendiet

Stipendiet kan sökas av ungdomar bosatta i Gullspångs kommun och delas ut i två ålderskategorier:13-15 år och 16-20 år. Från och med 31 oktober går det att lämna in sin ansökan till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Till ansökan ska bifogas minst en text i eget valt format och längd. Sista ansökningsdatum är 28 februari, priset kommer att delas ut av Lina Bengtsdotter i samband med kommunens kulturprisceremoni.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-30

Relaterad information

Kontakt

Jane Rosenlind
Kulturutvecklare
Telefon: 0506-362 76
E-post: Jane Rosenlind

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning och kulturnämnd

Dokument

Riktlinjer för kulturpris i Gullspångs kommunPDF
Kulturplan 2016-2020PDF
Riktlinjer för kulturrådetPDF
Riktlinjer för BengtsdotterstipendietPDF