Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sommarlovsstöd

Inför sommarlovet 2018 finns det möjlighet att ansöka om stöd från kommunen för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna ska riktas till barn och unga mellan 6-15 år som är boende i Gullspångs kommun. Pengarna för sommarlovsaktiviteter erhåller kommunen från Socialstyrelsen varje år och sedan fördelas de mellan kommunens egna skol- och fritidsverksamheter, föreningar och företag. Syftet är att ge alla barn och unga i kommunen chansen till en meningsfull fritid.

Aktiviteterna ska följa nedanstående riktlinjer och genomföras innan sommarlovet är slut. Sommarlovet startar den 16 juni och slutar den 24 augusti. Sista dagen för att ansöka är den 31 mars 2018.

Ansöknings- och redovisningsblankett finns under dokument här på sidan.

Vem får ansöka?

1. Stödet får sökas av kommunala verksamheter, föreningar samt privata företag.
2. Stöd till ideella föreningar ska prioriteras.
3. Ansökningar som bedöms ge störst samhällsnytta ska prioriteras.
4. Stödet kan sökas för hela genomförandekostnaden för aktiviteten.
5. Stödet betalas ut som en fast bidragssumma och innefattar inte momstillägg.

Krav på aktiviteterna

1. Aktiviteterna ska riktas mot barn och unga mellan 6-15 år boendes i Gullspångs kommun.
2. Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för alla deltagare.
3. Aktiviteterna ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
4. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja  integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
5. Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Granskning och redovisning av ansökan

6. Både ansökan och den slutliga redovisning av genomförda aktiviteter ska göras på anvisade blanketter tillhandahållna av kommunen.
7. Om aktiviteterna ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan kan det innebära att delar av eller hela stödet återkrävs. Återbetalningsskyldighet gäller även om det finns pengar kvar efter aktiviteternas slut.
8. I redovisningen ska utgifterna för de genomförda aktiviteterna kunna styrkas med kvitton eller liknande.
9. Ansökan ska vara inskickad till kommunen senast den 31 mars 2018
10. Redovisningen ska vara kommunen tillhanda senast den 15 november 2018.

 

Välkomna med er ansökan!

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20

Relaterad information

Kontakt

Lena Norrström
Samhällsplanerare
Telefon: 0506-362 79
E-post: Lena Norrström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Riktlinjer för stöd till sommarlovsaktiviteterPDF

AnsökningsblanketterPDF

RedovisningsblanketterPDF
 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan