Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lotteritillstånd

Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan enligt vissa regler i lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Förfarandet kräver ofta tillstånd. Ideella föreningar med hemvist i Gullspångs kommun och som avser att sälja lotterna inom kommunen kan söka sådant tillstånd på kommunkontoret i Hova.

För att ordna lotteri krävs behörighet. Behörig att anordna egentligt lotteri är svensk juridisk person, som är ideell förening och som

 • har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattning av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta.
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Föreningen bör, för att komma i fråga, ha bedrivit och redovisat verksamhet kontinuerligt under en inte alltför kort tid, i praxis satt till cirka två år.

Tillstånd kan dock ges till förening, vars syfte är att endast under en begränsad tid vara verksam med att driva exempelvis en allmännyttig kampanj.

Ideell förening som har till syfte att främja medlemmarnas eller andra bestämda gruppers ekonomiska eller därmed jämförbara intressen, kan enligt Lotteriinspektionens praxis inte komma ifråga som lotterianordnare.

Vad gäller för olika lotterier?

Vissa lotterier måste registreras och för andra lotterier krävs tillstånd. Det beror på hur stort lotteriet är. Ska din förening ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp, cirka 800 000 kronor över en treårsperiod, ska föreningen ansöka om ett tillstånd för registrering. Det kallas § 17-lotteri.

Ska din förening ordna ett stort lotteri och insatsbeloppet är högre än 20 basbelopp ska föreningen söka tillstånd. Det kallas § 16-lotteri. Ni behöver också söka tillstånd om lotteriförsäljningen sker med hjälp av serviceföretag från en fast försäljningsplats.

En ideell förening som är behörig att ordna lotteri behöver inte ansöka om registrering eller tillstånd vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster som föreningen ordnar eller deltar i. Det kallas § 19-lotteri. Lottpriset får vara högst sju kronor (1/6000 basbelopp) och lotterna får bara säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten. Högsta vinsten får vara högst 1/6 basbelopp.

På tillställningar som kräver polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen, till exempel tävlingar, uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolin marknader eller mässor med mera, får även andra organisationer eller privatpersoner anordna lotterier, men endast om:

 • tillställningen/sammankomsten är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag
 • försäljningsområdet är begränsat till det område vilket tillställningen/sammankomsten sker
 • högsta insats 1/6000 basbelopp (cirka 7 kronor)
 • högsta vinstvärde 1/6 basbelopp (7 400 kronor).
 • Ett basbelopp 2014 är 44 400 kronor.

Hur söker man tillstånd?

Ansökningsblanketterna för lotterierna hittar ni till höger. Det går även att hämta ut blanketterna på kommunkontoret i Hova. Blanketten med tillhörande handlingar postas till Gullspångs kommun, Box 80, 548 22 Hova. Märk kuvertet ”Lotteritillstånd”.

Till ansökan bifogas nedanstående handlingar:

 • Antagna stadgar
 • Protokoll som visar den aktuella styrelsens sammansättning
 • Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Ekonomisk redogörelse för det senaste verksamhetsåret
 • Protokoll som utvisar att föreningen beslutat ansökan om lotteri samt vem som utsetts till lotteriföreståndare.
 • Lotteriföreståndarens namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Vad kostar det att ansöka om lotteritillstånd?

Kostnaden för ett § 17-lotteri är 300 kr, gäller i 3 år. Till detta tillkommer kontrollantarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri.

Kostnaden för ett lotteritillstånd för större lotterier, så kallade § 16-lotterier är 800 kronor, gäller i tre månader. Till detta tillkommer kontrollantarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri.

Avgiften betalas in på Gullspångs kommuns plusgiro 11 87 30 -1. Märk betalningen med lotteritillstånd samt föreningens namn.

När kommer tillståndet?

När betalningen har registrerats och ansökningsblanketten kommit in skickas tillståndet till er med posten. På tillståndet står det vem som är kontrollant till ert lotteri.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11

Relaterad information

Kontakt

Inger Hägnestam
Administratör
Telefon: 0506-363 31
E-post: Inger Hägnestam

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Små lotterier, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stora lotterier, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lotteriredovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Så här fyller du i redovisningsblankettenPDF