Integrationsstöd

Ansök om bidrag till integrationsfrämjande projekt

Kommunstyrelsen har avsatt 200 000 kronor som ska fördelas till föreningar som vill bedriva projekt med syftet att på olika sätt främja integration.

Kommunen definierar ett integrationsfrämjandeprojekt enligt följande ”ett projekt innehållandes aktiviteter som skapar förutsättningar till möten mellan nyanlända och det svenska samhället”. Varje ansökan kommer att bedömas mot definitionen samt de nedanstående kraven och urvalskriterier.

Krav

  • Projektets aktiviteter ska vara öppna för alla som vill delta.
  • Projektets aktiviteter ska hållas i lämpliga och drogfria miljöer.
  • Projektets aktiviteter ska geografiskt ske inom Gullspångs kommun.

Urvalskriterier

  • Projekt som på olika sätt planerar att samarbeta/samverka med andra parter kommer prioriteras.
  • Projekt vars aktiviteter bedöms rikta sig till en bred målgrupp kommer prioriteras.