Föreningsbidrag

Gullspångs kommun stöttar föreningslivet genom flera former av bidrag. Merparten riktas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, men även intresse- och samhällsföreningar kan söka bidrag. Bidragen fördelas enligt de riktlinjer som har antagits av kommunfullmäktige.

Föreningsbidrag

  • Föreningsbidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast 1 april.
  • Ju snabbare ansökan med aktuella handlingar inkommer, desto snabbare kan bidraget utbetalas.
  • Behöver en förening, på grund av särskilda omständigheter, anstånd att inkomma med ansökan i tid skall en kontakt tas med Annika Bengtzing 0551-36082 alternativt mail till info@gullspang.se

Ansökan om investeringsbidrag

Föreningar kan mellan juli-20 september söka investeringsbidrag. Du söker investeringsbidrag här på webben genom att fylla i och skicka in ansökningsblaketten till kommunen via e-post eller angiven postadress.

Så här söker du föreningsbidrag och investeringsbidrag

Du söker föreningsbidrag här på webben genom att fylla i och skicka in den aktuella ansökningsblanketten till kommunen via e-post eller angiven postadress. Ansökan om föreningsbidrag kan lämnas in från och med 15 januari fram till och med 1 april.  

Stöd för miljöförbättrande åtgärder - var finns pengarna?

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över olika stöd som kan sökas av organisationer, föreningar och företag i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen och skapa ett mer hållbart samhälle. Sammanställningen har fokus på bidrag för miljöåtgärder eller klimatanpassning. 

Sidan senast uppdaterad: