Föreningsbidrag

Gullspångs kommun stöttar föreningslivet genom flera former av bidrag. Merparten riktas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, men även intresse- och samhällsföreningar kan söka bidrag. Bidragen fördelas enligt de riktlinjer som har antagits av kommunfullmäktige.

Föreningsbidrag

  • Föreningsbidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast 1 april.
  • Ju snabbare ansökan med aktuella handlingar inkommer, desto snabbare kan bidraget utbetalas.
  • Behöver en förening, på grund av särskilda omständigheter, anstånd att inkomma med ansökan i tid skall en kontakt tas med Annika Bengtzing 0551-36082 alternativt mail till info@gullspang.se

Ansökan om investeringsbidrag

Kommunen utreder under våren 2023 volym och prioriteringsområde för investeringsbidrag, samt reviderar riktlinjer och blanketter. Handläggningen av dessa ansökningar kommer att behandlas först efter halvårsskiftet så det rekommenderas att följa information på kommunens hemsida.

Så här söker du föreningsbidrag och investeringsbidrag

Du söker föreningsbidrag här på webben genom att fylla i och skicka in den aktuella ansökningsblanketten till kommunen via e-post eller angiven postadress. Ansökan om föreningsbidrag kan lämnas in från och med 15 januari fram till och med 1 april.  

Stöd för miljöförbättrande åtgärder - var finns pengarna?

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över olika stöd som kan sökas av organisationer, föreningar och företag i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen och skapa ett mer hållbart samhälle. Sammanställningen har fokus på bidrag för miljöåtgärder eller klimatanpassning. 

Sidan senast uppdaterad: