Internet

Datorer

Vi har trådlöst gästnätverk och det går även att låna en dator., samt skriva ut och kopiera på båda biblioteken. Det går bra att boka datorerna på plats i biblioteken eller att ringa till biblioteken.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ewa-Lena Johansson
Bibliotekschef med kulturansvar
Telefon: 0506-361 76
E-post: Ewa-Lena Johansson

JC Svensson
Bibliotekarie
Telefon: 0506-362 75
E-post: JC Svensson

Ansvarig nämnd

Barn- utbildnings- och kulturnämnden