Bibliotekskatalog och Mina lån

Att låna böcker är gratis och det enda som behövs är ett lånekort, som du får på biblioteket. Bibliotekskatalogen är sökbar och tillgänglig via internet och du hittar länken här på sidan. Med en pin-kod till ditt lånekort kan du se dina lån, reservera utlånade medier, låna om samt se om du har någon skuld. Du måste själv komma till biblioteket för att få en pin-kod.

Låneregler Gullspångs Bibliotek

Ett lånekort får du efter att ha undertecknat en låneförbindelse och tagit del av de låneregler, som gäller på kommunens bibliotek. Alla över 6 år kan få ett lånekort. Är du under 16 år ska du ha målsmans godkännande. Giltig legitimation ska kunna uppvisas i samband med uttag av nytt lånekort.

Lånekortets ägare är ansvarig för allt som lånas på kortet och att lånen återlämnas i rätt tid och i oskadat skick. Lånetiden är i regel 4 veckor. För lån som vi förmedlar från andra bibliotek utanför vårt Mellansjö-samarbete, gäller det specifika bibliotekets lånetider. Omlån går att få om inte boken är beställd av annan låntagare. Det går bra att göra omlån via telefon eller internet. Anmäl alltid snabbt om du förlorat ditt lånekort.

Alla böcker och övriga medier ska återlämnas senast angivet återlämningsdatum. Om så inte skett efter att två påminnelser utsänts, skickas räkning ut på lånets värde och låntagaren avstängs till dess han/hon återlämnat samtliga lån eller ekonomiskt ersatt dessa.

Bibliotekets avgifter

Bibliotekets grundfunktioner är avgiftsfria.

  • Övertidsavgift per bok/media är 2 kronor/dag
  • Film och tv-spel är 10 kronor/dag
  • Maximal övertidsavgift för enstaka lån är 40 kronor
  • Maximal övertidsavgift för flera böcker lånade vid samma tillfälle är på150 kronor
  • Spärrning av låntagare sker då man är skyldig 75 kronor eller mer

Barnböcker, inklusive tidskrifter och ljudböcker för barn, ger ingen övertidsavgift.

Avgift för förlorat lånekort är 10 kronor.
Plastkasse: 2 kronor.
Kopiering: 2-8 kronor (beroende av färg och storlek).

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ewa-Lena Johansson
Enhetschef med ansvar för bibliotek och kultur
Telefon: 0506-361 76
E-post: Ewa-Lena Johansson

JC Svensson
Bibliotekarie
Telefon: 0506-361 73
E-post: JC Svensson

Ansvarig nämnd

Barn- utbildnings- och kulturnämnden

Länkar

Bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.