Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Skapande skola är en nationell satsning som innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen och att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Alla aktiviteter utgår från skolans styrdokument. Det kan till exempel handla om att använda teater för språkutveckling, skrivarverkstäder eller fördjupningsarbeten med film som verktyg.

Skapande skola för läsåret 2015/2016

Gullspångs kommun tilldelades bidraget från Kulturrådet inom ramen för Skapande skola för läsåret 2015/2016. Pengarna användes till teaterföreställningar från gruppen Teater Barbara. Deras målsättning är att inspirera till kritiskt tänkande, reflekterande och fördjupande arbete kring olika ämnen. Teater Barbara erbjöd tre olika föreställningar till följande årskurser:

  • Åsiktsmaskinen – om informations- och konsumtionssamhällets påverkan. Åk. 8-9
  • En Bisak – om utanförskap och värdegrund. Åk. 2-3
  • Rapunzel – om att inte passa in, att söka sig bort och hitta andra förebilder. Åk. 5-6

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-17

Relaterad information

Kontakt

Jane Rosenlind
Kulturutvecklare
Telefon: 0506-362 76
E-post: Jane Rosenlind

Ansvarig nämnd

Barn- ungdoms- och kulturnämnden

Dokument

Handlingsplan för skapande skola 2016-2017PDF 

Länkar

Statens Kulturrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teater Barbaralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun