Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sommarlovsstöd

Under sommarlovet 2017 finns det möjlighet att ansöka om stöd från kommunen för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år som är boendes i Gullspångs kommun.

Aktiviteterna ska följa nedanstående riktlinjer och genomföras innan sommarlovet är slut. Sommarlovet startar den 16 juni och slutar den 24 augusti. Sista dagen för att ansöka är den 31 mars 2017.

Ansöknings- och redovisningsblankett finns under dokument här på sidan.

Vem får ansöka?

1.Stödet får sökas av föreningar, privata företag samt kommunala verksamheter.
2.Stöd till ideella föreningar ska prioriteras.
3.Ansökningar som bedöms ge störst samhällsnytta ska prioriteras.
4.Stödet kan sökas för hela genomförandekostnaden för aktiviteten.

Krav på aktiviteterna

1.Aktiviteterna ska riktas mot barn och unga mellan 6-15 år boendes i Gullspångs kommun.
2.Aktiviteterna ska vara kostnadsfria att alla deltagare.
3.Aktiviteterna ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
4.Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
5.Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång ochdeltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Granskning och redovisning av ansökan

6.Ansökan samt redovisning av genomförda aktiviteter ska göras på anvisad blankett tillhandahållen av kommunen.
7.Om aktiviteterna ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan kan det innebära att delar av eller hela stödet återkrävs. Återbetalningsskyldighet gäller även om det finns pengar kvar efter aktiviteternas slut.
8.Ansökan ska vara inskickad till kommunen senast den 31 mars.
9.Redovisningen ska vara kommunen tillhanda senast den 1 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-02

Relaterad information

Kontakt

Lena Norrström
Samhällsplanerare
Telefon: 0506-362 79
E-post: Lena Norrström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Riklinjer för ansökan om SommarlovsaktivitterPDF

Ansökan om ekonomiskt stöd för Sommarlovsaktiviteter 2017
PDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun