Visselblåsarfunktion

Gullspångs kommun har en visselblåsarfunktion i Trust & Heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

Sidan senast uppdaterad: