Värdegrund 2020 - Framtidsberättelsen

I juni 2011 antog kommunfullmäktige Värdegrund 2020 - Framtidsberättelsen. Den definierar Gullspångs kommuns själ, och talar om vad kommunen står för. Den talar också om vart vi är på väg och hur vi förhåller oss till våra invånare, besökare och kommunens anställda.

Den kommunala servicen betyder mycket för en kommuns attraktionskraft. De politiska partierna har tillsammans tagit fram en Värdegrund och Framtidsberättelse där vi vill utveckla verksamheterna och få alla verksamma och boende i kommunen att trivas ännu bättre. Ta del av hela värdegrunden som PDF under dokument här på sidan.

Gullspång - möjligheternas kommun - kommunen som kommer till dig. "Hemma vid ditt köksbord om du så vill"

Vi bygger en framtid som står stadigt på en värdegrund; de fyra G:na

  • Gemenskap
  • Gästfrihet
  • Glädje
  • Garantier

Låt oss tillsammans utveckla Gullspångs kommun.

Vardagsberättelser - Ett värdegrundsarbete

Personal i Gullspångs kommun har skrivit ner berättelser ur sin vardag med exempel på hur de arbetar utifrån kommunens värdegrund. Berättelser som beskriver de positiva exemplen när medarbetare varje dag bidrar med det lilla extra har kunnat läsas av alla medarbetare på kommunens intranät. Nu delar vi med oss av berättelserna även utanför organisationen och därför finns nu berättelserna samlade i bokform.

I boken kan man ta del av berättelser ur våra medarbetares vardag med exempel hur vi arbetar utifrån vår värdegrund. Genom berättelserna har vi hjälpts åt med att omvandla värdegrunden till verklig handling - och visat att vi lever efter den.  Berättelserna blev ett nytt sätt att tillvarata verksamhetens kraft och kunskap.

Berättelserna är vårt sätt att förstärka de positiva krafter som pågår i organisationen. Genom att lyfta det som fungerar, synliggöra goda exempel och händelser som inneburit en positiv vändning, skapar vi kraft och en påminnelse om att alla personligen är delaktiga i en ständig förbättring.
Starka berättelser ger reflektion kring vad man kan bidra med som medarbetare och blir ett stöd för att uppnå förbättrade resultat.
Berättelserna visar att vi kan göra skillnad – varje dag. Du kan läsa berättelserna i boken Vardagsberättelser under dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: