VIsion Gullspångs kommun 2035 - var med och påverka!

Grön bakgrund med texten: VIsion 2035, vad vill vi med Gullspångs kommun - som plats att bo, verka, växta och trivas i?

Hur ser du på Gullspångs kommun idag och hur vill du att vi ska utvecklas? Var med och tyck till i vår medborgardialog.

I medborgardialogen som är en e-tjänst har du möjlighet att ge din syn på Gullspångs kommun – idag och i framtiden. Svaren kommer att sammanställas och bli grunden för den vision Gullspångs kommun arbetar fram. Sista dag för att tycka till är den 30 oktober 2023.

Svaren lagras i 12 månader och kommer bara att användas i arbetet med att ta fram VIsion 2035 för Gullspångs kommun.

Behöver du hjälp?

För dig som inte kan svara via e-tjänsten så hjälper personalen på våra bibliotek dig gärna. Besök biblioteket i Gullspång eller Hova under ordinarie öppettider.

Gullspångs kommuns vision för 2035

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ta fram en vision över framtidens Gullspångs kommun. Vad vill VI med Gullspångs kommun – som plats att bo, verka, växa och trivas i? Med VI menas invånare, näringsliv, föreningsliv, de förtroendevalda och medarbetare i Gullspångs kommun. Visionen ligger till grund för kommunens styrmodell och vad kommunen väljer att satsa på framöver.
Din medverkan är viktig och värdefull!