Så tycker Gullspångs kommuns invånare

Grön bakgrund som det är flera frågetecken och ord på, orden är: gemenskap, vi, natur, familj, närhet, vatten, vilja, föreningsliv, näringsliv

Under september och oktober genomförs dialoger med medborgare, näringsliv, föreningsliv, förtroendevalda och medarbetareför att få svar på vad VI vill med Gullspångs kommun i framtiden.

Tyck till – var med och påverka

De förtroendevalda i kommunstyrelsen har haft en workshop för att börja fundera på hur Gullspångs kommun ska formas i framtiden. Vi har på olika sätt påbörjat arbetet med att involvera och lyssna in kommuninvånare, näringsidkare och föreningsliv. Nu är det dags för dig att tycka till!

Var med och bidra till VIsion 2035 för Gullspångs kommun här