Om VIsion 2035

Grön bakgrund med texten: Gullspångs kommun VIsion 2035

VIsion 2035 ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver hur Gullspångs kommun är en bra plats att bo, verka, växa och trivas i.

Gullspångs kommun har liksom hela Skaraborg en spännande tid framför sig. Därför har kommunstyrelsen beslutat att en ny VIsion som siktar mot år 2035 ska tas fram.

VIsion 2035 blir en gemensam ledstjärna och målsättning i vardagen för alla som bor och verkar i kommunen. Något som visar vad vi gemensamt vill uppnå. Vad vill VI med Gullspångs kommun? Dialoger med invånare, näringsliv, föreningsliv, förtroendevalda och medarbetare i Gullspångs kommun pågår.

Visionen ligger sedan till grund för kommunens styrmodell och vägval, alltså vad kommunen väljer att satsa på framöver.

Tyck till - var med och påverka

Din medverkan är viktig och värdefull! Har du inte tyckt till än om ditt framtida Gullspångs kommun så är det dags. Under september och oktober 2023 pågår dialoger.

Var med och bidra till VIsion 2035 för Gullspångs kommun här