Samverkan med Polisen

Samtjänstavtal

I Gullspång/Hova finns ingen polisstation men sedan februari 2011 finns ett så kallat samtjänstavtal upprättat mellan kommunen och polisen. Avtalet innebär att kommunen (Gullspång och Hova bibliotek) utför vissa uppgifter för polisens räkning.

Tjänster Gullspång/Hova bibliotek utför åt polisen

  • Lämnar ut blanketter
  • Tar emot blanketter
  • Upplyser om polisens öppettider och kontaktuppgifter
  • Tar emot mindre hittegods
  • Lånar ut märkningsutrustning för stöldskyddsmärkning

Bibliotekets öppettider hittar du under rubriken länkar här på sidan.

Samverkansöverenskommelse

Mariestads kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg har tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Kontaktuppgifter för samverkansavtal mellan kommun/polis är Brottsförebyggande rådet (BRÅ) hittar du under rubriken länkar på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: