Räddningstjänsten Skaraborg

Vi på Räddningstjänsten Skaraborg har uppdraget att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Det gör vi genom utbildning och information men även genom att rycka ut dygnet runt, året runt.

Räddningstjänsten Skaraborg arbetar med att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Vi ansvarar också för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och vi är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Vi utbildar också våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.

Samarbete i kommunerna

I Räddningstjänsten Skaraborg samarbetar kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund sedan 1 januari 2023.

På Räddningstjänsten Skaraborgs webbsida hittar du mer information och kontaktuppgifter.