Tillgänglighet i kommunens lokaler och utemiljö

Logotyp till Tillgänglighetsdatabasen

Länk till TillgänglighetsDatabasen

Här kan du få information om en plats eller lokal är tillgänglig för dig som har svårt att;

  • höra
  • se
  • röra dig
  • tåla vissa ämnen  
  • förstå eller tolka information 

Här finns även en handlingsplan för att enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmän plats.