Självservice, e-tjänster och blanketter

På självserviceportalen, som du kommer åt via länk här nedan eller direkt via e-tjanster.gullspang.se, har vi samlat alla kommunens e-tjänster och blanketter. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

När du klickar på länkarna nedan kommer du till blanketten/e-tjänsten i självserviceportalen.
Självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster barn och utbildning

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Anmäl plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem eller omplacera ditt barn till annan enhet.
Anmälan bör göras fem-sex månader innan behov av plats.
Plats på förskola och fritidshem, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du vårdnadshavare ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg för barn med annan hemkommun, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskola

Här kan du vårdnadshavare ansöka om skolgång i Mariestad för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Skolgång i grundskola och fritidshem för elever med annan hemkommun, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om ditt barn behöver specialkost av medicinska eller religiösa skäl.
Specialkost, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt barn i grundskolan.
Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola för ditt barn vid in- eller utflyttning.
Utflyttning av grundskoleelev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskola

Här kan du ansöka om inackorderingstillägg, som kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Inackorderingstillägg gymnasium, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prövning i kurs på vuxenutbildning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska för invandrare, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du webbverktyget som underlättar samarbete kring mål, planering och dokumentation, och som stödjer dialogen mellan hem och skola.
Unikum lärplattform, inlogg för elever, vårdnadshavare och lärarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gullspångs kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Svedea.
Olycksfallsförsäkring, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster bygga och bo

E-tjänster kultur och fritid

E-tjänster stöd och omsorg

E-tjänster miljö

E-tjänster näringsliv och jobb

Alkoholservering

På webbsidan nedan kan du som företagare i Gullspångs kommun söka serveringstillstånd för alkohol.
Serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folköl, anmälan och avregistrering av försäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliehantering

Cistern ur bruk, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelshantering

Livsmedelsverksamhet - anmäl och registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livsmedelsverksamhet avregistrering, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dricksvattenanläggning, registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobak och e-cigaretter

Tobaksförsäljning, ansökan om tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tobaksförsäljning, anmälan om försäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tobaksförsäljning, anmälan av egenkontrollprogram för tobaksförsäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tobaksförsäljning, anmäla upphörd försäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och hälsoskydd

Skola, förskola etc - enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hantering av petroleumprodukt samt hälso-och miljöfarliga kemiska produkter inom vattenskyddsområde, ansökan om tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Schaktnings- markarbeten och eller husbehovstäkt inom vattenskyddsområde, ansökan om tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Parkeringstillstånd, väg eller uppställning av tungt fordon inom vattenskyddsområde, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig inom vattenskyddsområde, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan om spridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ny innehavare av miljöfarlig verksamhet, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Oljeavskiljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hygienlokal och bassängbad, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Djurhållning enligt miljöbalken, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Solarieverksamhet, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Feriepraktik asylsökande, intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Feriepraktik, intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster gata och hamn

E-tjänster kommun och politik

Sidan senast uppdaterad: