Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gullspångs kommuns styrmodell

Får kommuninvånarna i Gullspång valuta för sina pengar? Lämnar våra elever grundskolan med goda kunskaper och lärdomar?  Är vården på våra äldreboenden bra? Får den som är i behov av stöd rätt insatser? Känner brukare och invånare till att de kan lämna synpunkter på våra verksamheter?

Gullspångs kommun strävar efter att alla verksamheter inom kommunen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt, genom medborgar- och brukarundersökningar, utvärderingar, kvalitetsuppföljningar och nyckeltal.

Som ett led i arbetet med att säkra kvaliteten i vår kommun har vi i dialog, politiker och tjänstemän byggt en styrmodell som säkerställer att vi har en service med hög kvalitet. Tillsammans har vi skapat en modell för styrning som involverar alla och som alla förstår.

Alla medarbetare i Gullspångs kommun är bärare av budskapet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Elisabeth Olsson
Kommunchef
Telefon: 0506-362 87
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Styr- och Ledningssystem sammanfattningPDF


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan