Sammanträdeshandlingar

Här kan ni ta del av de ärenden som kommer att tas upp på kommande möte med Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt vilka handlingar som ligger till grund för besluten.

Handlingar till kommunfullmäktige

I mapparna nedan hittar ni Kungörelser med handlingar till kommunfullmäktiges möten. kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen!

Handlingar till kommunstyrelsen

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till kommunstyrelsens möten. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskotts möten.

Handlingar till tekniska nämnden

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till tekniska nämndens möten. 

Handlingar till miljö- och byggnadsnämnden

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till miljö- och byggnadsnämndens möten.

Handlingar till vård- och omsorgsnämnden

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till vård- och omsorgsnämndens möten.

Handlingar till barn-, utbildning- och kulturnämnden

I mapparna nedan hittar ni kallelser med handlingar till barn-, utbildning och kulturnämndens möten.