Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2021:

Kommunstyrelsen

12 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april , 19 maj, 2 juni, 18 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november, 15 december

Kommunfullmäktige

25 januari, 22 februari (inställt), 29 mars, 26 april, 31 maj, 14 juni, 27 september, 1 november, 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november, 1 december

Vård- omsorgsnämnden

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni,16 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

14 januari, 18 februari,  18 mars, 15 april, 6 maj,17 juni, 26 augusti,(inställt), 20 september, 21 oktober, 18 november, 14 december

Nämnden för ekonomiadministration

februari, april, juni, september, november, december

IT-nämnden

8 februari, 19 april, 11 juni, 14 september, 4 november, 9 december

Lönenämnden

22 februari,17 maj, 30 september, 13 december

Miljö- och byggnadsnämnden

19 januari, 2 mars, 6 april, 18 maj, 22 juni, 24 augusti, 5 oktober, 9 november, 14 december

Tekniska nämnden

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

Kommunala pensionärsrådet