Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2018:

Kommunstyrelsen 
17 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april , 2 och 23 maj, 13 juni, 15 augusti, 29 augusti, 3 oktober, 7 och 21 november, 12 december

Kommunfullmäktige

31 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 30 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 28 november, 10 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 januari, 14 februari, 21 mars, 17 april, 16 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september, 17 oktober, 7 och 28 november, 19 december

Vård- omsorgsnämnden

8 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 3 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 19 juni, 23 augusti, 24 september, 23 oktober, 29 november, 20 december

Nämnden för ekonomiadministration

12 februari, 7 maj, 30 augusti, 18 oktober, 10 december

IT-nämnden

12 februari, 23 mars, 7 maj, 30 augusti, 18 oktober, 10 december

Lönenämnden

18 januari, 12 februari, 6 april, 28 september, 29 november 

Miljö- och byggnadsnämnden

30 januari, 27 februari, 3 april, 8 maj,12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december

Tekniska nämnden

13 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 19  juni, 11 september, 16 oktober, 13 november, 18 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

6 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november, 11 december

Kommunala pensionärsrådet

1 februari, 19 april, 30 augusti, 6 december

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Kommunsekreterare
Britt-Marie Nilsson
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan