Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2020:

Kommunstyrelsen

15 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april , 6 och 20 maj, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november, 25 november, 21 december

Kommunfullmäktige

27 januari, 24 februari (inställt), 30 mars, 27 april (inställt), 15 juni, 31 augusti, 28 september (inställt), 26 oktober, 23 november, 14 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, 2 och 21 december

Vård- omsorgsnämnden

20 januari, 17 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 10 och 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 16 november, 14 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

16 januari, 20 februari, 19 mars, 23 april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Nämnden för ekonomiadministration

10 februari, 6 april, 15 juni, 17 september, 9 november, 7 december

IT-nämnden

10 februari, 6 april, 15 juni, 17 september, 9 november, 7 december

Lönenämnden

11 februari, 12 maj, 29 september, 15 december

Miljö- och byggnadsnämnden

21 januari, 25 februari, 31 mars,12 maj, 23 juni, 25 augusti, 6 oktober, 17 november, 15 december

Tekniska nämnden

18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16  juni, 22 september, 20 oktober, 24 november, 22 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

11 februari, 9 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december

Kommunala pensionärsrådet

20 februari, 30 april, 10 september, 3 oktober

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-14

Relaterad information

Kontakt

Kommunsekreterare
Britt-Marie Nilsson
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen