Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2019:

Kommunstyrelsen

16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april , 8 och 22 maj, 3 juni, 28 augusti, 11 september, 2 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december

Kommunfullmäktige

4 februari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 3 juni, 17 juni, ,30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 18 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 6 och 27 november, 18 december

Vård- omsorgsnämnden

7 januari, 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november, 9 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

28 januari, 25 februari, 21 mars, 26 april, 13 maj, 17 juni, 23 augusti, 19 september, 14 oktober, 8 november, 16 december

Nämnden för ekonomiadministration

13 juni, 12 september, 12 november, 9 december

IT-nämnden

11 februari, 4 april, 13 juni, 12 september, 12 november, 9 december

Lönenämnden

18 februari, 7 maj, 24 september, 10 december

Miljö- och byggnadsnämnden

22 januari, 26 februari, 9 april, 21 maj, 25 juni, 27 augusti, 8 oktober, 19 november, 17 december

Tekniska nämnden

15 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18  juni, 17 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Kommunala pensionärsrådet

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-11

Relaterad information

Kontakt

Kommunsekreterare
Britt-Marie Nilsson
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen