Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2022:

Kommunstyrelsen

2 februari, 2 mars, 6 april, 18 maj, 1 juni, 24 augusti, 5 oktober, 2 november, 23 november, 14 december

Kommunfullmäktige

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 22 juni, 24 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 30 november

Vård- omsorgsnämnden

17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

20 januari, 24 februari,  24 mars, 21 april, 20 maj, 16 juni, 26 augusti, 22 september, 20 oktober, 10 november, 15 december

IT-nämnden

14 februari, 4 april, 16 juni, 12 september, 31 oktober, 19 december

Lönenämnden

7 mars, 30 maj, 19 september, 19 december

Miljö- och byggnadsnämnden

18 januari, 1 mars, 5 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 4 oktober, 8 november, 13 december

Tekniska nämnden

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december

Kommunala pensionärsrådet

17 februari, 2 juni, 6 oktober, 1 december

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunsekreterare
Britt-Marie Nilsson
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Sammanträdesplan år 2022 Pdf, 241.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen