Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-12-17

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [XXXX-XX-XX] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-12-17

Paragrafer

166-182

Anslaget publicerades

2020-12-21

Anslaget avpubliceras

2021-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: