Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protokoll

De politiska beslut som fattas i kommunen finns dokumenterade i protokoll från sammanträdena.

Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång en del av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Mer information om detta finns under Miljö & Avfall.

Ekonomiadministrationsnämndens protokoll

IT-nämndens protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Lönenämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Tekniska nämndens protokoll

Tekniska nämndens  arbetsutskotts protokoll

Valnämndens protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-18

Relaterad information

Kontakt

Kommunledningskontor
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen