Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott sammanträder regelbundet. Efter varje sammanträde upprättas ett protokoll där det framgår vilka ärenden som tagits upp på sammanträdet och vilka beslut som fattats.

Använd länkarna i menyn för att se när Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen sammanträder och för att ta del av protokollen från dessa sammanträden. Här finns även protokoll från de gemensamma nämndernas sammanträden

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen