Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Så styrs kommunen

I Sverige beslutar kommunerna själva om hur mycket medborgarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till. Det kallas för kommunalt självstyre. Vart fjärde år väljer invånarna i Gullspångs kommun vilka politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur många platser i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder varje parti får. Politikernas uppgift är sedan att besluta vad som ska prioriteras och hur kommunen ska skötas.

Politiska styret i Gullspångs kommun

Det politiska parti (eller partier om de samverkar) som fått flest röster i de allmänna val som hålls vart fjärde år blir det parti som får flest platser i kommunfullmäktige. I regel får även det största partiet ordförandeskapet i Kommunstyrelsen.

Koalition

Efter valet 2014 styrs Gullspångs kommun av en koalition bestående av:

  • Socialdemokraterna (14 fullmäktigeledamöter)
  • Centerpartiet (3 fullmäktigeledamöter)

Allians

  • Moderaterna (8 fullmäktigeledamöter)
  • Feministiskt Initiativ (2 fullmäktigeledamöter)

Övriga partier är Rätt väg (2 fullmäktigeledamöter) och Sverigedemokraterna (2 fullmäktigeledamöter)

Totalt har Kommunfullmäktige 31 ledamöter.

Teknisk valsamverkan

Under mandatperioden 2014-2018 finns en valteknisk samverkan mellan

  • Socialdemokraterna
  • Centern

samt mellan

  • Moderaterna
  • Feministiskt Initiativ

Politikernas beslut styr vardagen

Det är politikernas beslut som styr vår vardag och får samhällets hjul att snurra. De flesta politiker är fritidspolitiker. Den enda politiker som är arvoderad på heltid är kommunstyrelsens ordförande.

Politikernas uppdrag är att ge kommuninvånarna den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska även förvalta kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter.

Politikerna som är valda till kommunfullmäktige driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller frågor). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål. Kommunfullmäktige styr i huvudsak övergripande.

Politikerna som av kommunfullmäktige valts till kommunstyrelsen tar beslut på en lägre nivå utifrån vad kommunfullmäktige beslutat att de får bestämma om. Detta framgår av kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen kan liknas vid en regering.

Det finns dock beslut som inte fattas av politiker i en kommuns dagliga verksamhet. Många beslut fattas av tjänstemän inom ramen för vad politikerna beslutat att de får bestämma om.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan