Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådet ska initiera, utveckla och samordna resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Folkhälsorådet består av fem förtroendevalda från kommunen och två förtroendevalda från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, samt adjungerade tjänstemän.

Ordinarie råd

Namn

Parti

E-post

Maria Gustafsson, ordförande

M

maria.gustafsson@gullspang.se

Kerstin Bäckerbo

M

kerstin.backerbo@gullspang.se

Margitha Dagobert

S

margita.a.dagobert@gullspang.se

Ghada Najm

S

ghada.a.najm@gullspang.se

Nour Beyed

L

nour.a.beyed@gullspang.se


Ersättare

Namn

Parti

E-post

Björn Thodenius

M

Björn Thodenius

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Eva-Lotta Wahlström

S

Eva-Lotta Wahlström

Torbjörn Jansson

C

Torbjörn Jansson

Conny Sandén

SD

Conny Sandén


Västra Götalandsregionen, Delregionalnämnd Östra

Namn

Parti

E-post

Sebastian Ekeroth Clausson

S

sebastian.clausson@vgregion.se

Nina Terenziani

SD

nina.tereneziani@toreboda.se

Adjungerade tjänstemän

Mats Öhman, kommundirektör
Camilla Olsson, folkhälsostrateg för region och kommun i samarbete
Annika Bengtzing, enhetschef Arbetsmarknad och lärande/Integration
Katarina Widell, verksamhetschef vård och omsorg
Catarina Higgins verksamhetschef barn, utbildning och kultur
Lars Jönsson, klinikchef folktandvården Gullspång och Töreboda
Kristina Öh Jansson, tf vårdcentralchef Närhälsan
Ida Gustafsson, vårdcentralchef Skagerns vård- och hälsoenhet