Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden har samma ansvar som en traditionell socialnämnd. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Nämnden har till uppgift att:

  • att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården

Exempelvis försörjningsstöd och hjälp och stöd i olika former till barn och unga. Nämnden har även ansvar för kommunens arbete avseende flyktingmottagning missbruksproblematik med mera. Nämnden ansvarar även för handläggningen och tillsynen av serveringstillstånd samt ärende som avser äldre- och handikappomsorg.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Anders Andersson, ordförande

M

Anders Andersson

Kristina Grönwalls Bengtsson 1:e vice ordförande

KD

Kristina Grönwalls

Suzanne Micahelsen Gunnarsson, 2:e vice ordförande

S

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Maritha Hagström

C

Maritha Hagström

Nour Beyed

L

Nour Beyed

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Vakant

M

 

Rebecca Siik

M

Rebecca Siik

Ghada Najm

S

Ghada Najm

Evelina Eriksson

S

Evelina Eriksson

Kenny Östlund

SD

Kenny Östlund