Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden har samma ansvar som en traditionell socialnämnd. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Nämnden har till uppgift

  • att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården

Exempelvis försörjningsstöd och hjälp och stöd i olika former till barn och unga. Nämnden har även ansvar för kommunens arbete avseende flyktingmottagning missbruksproblematik med mera. Nämnden ansvarar även för handläggningen och tillsynen av serveringstillstånd samt ärende som avser äldre- och handikappomsorg.

Ordinarie ledamöter:
1. Per-Arne Brandberg (S), ordförande
2. Maritha Hagström (C), 1:e vice ordförande
3. Anders Andersson (M), 2:e vice ordförande
4. Monica Sjöberg (S)
5. Maria Gustafsson (M)

Ersättare
för 1. Annica Granath (S)
för 2. Sören Olofsson (C)
för 3. Kerstin Isaksson (M)
för 4. Ghada Najm (S)
för 5. Elis Öquist Bergman (FI)

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Per-Arne Brandberg
Ordförande
Telefon: 0551-363 98
E-post: Per-Arne Brandberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan