Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden har samma ansvar som en traditionell socialnämnd. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Nämnden har till uppgift att:

  • att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården

Exempelvis försörjningsstöd och hjälp och stöd i olika former till barn och unga. Nämnden har även ansvar för kommunens arbete avseende flyktingmottagning missbruksproblematik med mera. Nämnden ansvarar även för handläggningen och tillsynen av serveringstillstånd samt ärende som avser äldre- och handikappomsorg.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Mikael Ericksson, ordförande

RV

mikael.ericksson@gullspang.se

Jan Hassel

S

jan.hassel@gullspang.se

Anders Andersson, 2:a vice ordförande

M

anders.b.andersson@gullspang.se

Maritha Hagström 1:e vice ordförande

C

maritha.hagstrom@gullspang.se

Anita Ahlgren

L

anita.ahlgren@gullspang.se

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Ghada Najm

S

ghada.najm@gullspang.se

Elisabeth Elg

S

Elisabet.elg@gullspang.se

Maria Gustafsson

M

maria.gustafsson@gullspang.se

Sören Olofsson

C

soren.olofsson@mariestad.se

Örjan Bergström

V

orjan.bergstrom@gullspang.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mikael Ericksson
Ordförande
Telefon: 0506-36398
E-post: Mikael Ericksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen